Kaldenbach Recruitment
James Bradleystraat 44
1086 ZM Amsterdam
T: 020 62 362 50
F: 020 62 632 89

uitgangspunten
werkwijze
 
LEVERINGSCONDITIES
De leveringscondities van Kaldenbach Recruitment zijn scherp en gericht op een langdurige relatie met u als opdrachtgever.

Instroom van personeel

Indien de werving- en selectieprocedure onverhoopt niet het gewenste resultaat oplevert, dan zullen u conform het ‘no cure no pay’ principe, geen kosten in rekening worden gebracht.
Voor een geslaagde werving- en selectieprocedure zal u een zogenaamde werving- en selectiefee in rekening worden gebracht. Blijkt dat, na een geslaagde werving- en selectieprocedure, het verloop van de ontstane arbeidsrelatie niet voldoet aan de verwachtingen dan biedt Kaldenbach Recruitment uitstekende garantievoorwaarden op haar dienstverlening.
Wordt de oplossing van uw capaciteitsprobleem door ons ingevuld middels de diensten van een zelfstandig opererend adviseur (freelancer), dan zal de vergoeding op uurbasis moeten worden vastgesteld.

Uitstroom van personeel

Onze vergoeding zal per individueel geval vastgelegd moeten worden, echter in de meeste gevallen zal deze dienstverlening kosteloos voor u zijn.
Onze leveringscondities zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij het Handelsregister te Amsterdam.