Kaldenbach Recruitment
James Bradleystraat 44
1086 ZM Amsterdam
T: 020 62 362 50
F: 020 62 632 89

>
uitgangspunten
leveringscondities
 
WERKWIJZE
Instroom van personeel
Vanuit de interesse voor uw organisatie en kennis van de sector weet Kaldenbach Recruitment de juiste vertaalslag voor u te maken naar de arbeidsmarkt om zowel uw structurele- als tijdelijke capaciteitsprobleem op te lossen. In beide gevallen bent u geholpen met de selectie van de juiste kandidaat uit een omvangrijke groep van mogelijke kandidaten. Kaldenbach Recruitment beschikt over dit netwerk en denkt met uw mee... of zelfs vooruit: om uw lange termijn visie te kunnen realiseren, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met het creëren van het juiste team medewerkers die dit samen met u zullen moeten gaan realiseren.

Uitstroom van personeel

Is er binnen uw organisatie sprake van overtallig personeel of heeft u medewerkers in dienst die niet meer aan uw specifieke verwachtingen kunnen voldoen dan zal Kaldenbach Recruitment u ook graag van dienst zijn. Bij een tijdelijke overcapaciteit bent u wellicht geholpen met het voor een bepaalde periode plaatsen van uw medewerker in zijn/haar vakgebied. Uw medewerker behoudt zijn dienstverband binnen uw organisatie, maar vormt op dat moment geen grote kostenpost meer. Zijn, door welke reden dan ook, u en uw medewerker genoodzaakt definitief afscheid van elkaar nemen dan zult u beiden geholpen zijn met een intermediair die zal trachten uw medewerker zo vlot en professioneel mogelijk van een nieuwe dienstbetrekking te voorzien, om zowel de financiële als de emotionele schaden te beperken.